Konsulaty

We Wrocławiu działa 26 konsulatów reprezentujących państwa z różnych części świata. Poza konsulatem Niemiec i Węgier, to przedstawicielstwa honorowe.

Ich zadaniem jest przede wszystkim promocja wydarzeń kulturalnych z udziałem z artystów z krajów, które reprezentują, wsparcie biznesu i inicjatyw społecznych i kulturalnych.

We Wrocławiu mieszka sporo Ukraińców, Niemców, Włochów, Amerykanów, Rosjan, to miejsce wybierają na studia młodzi ludzie z Indii, Chin, Białorusi. Stolica Dolnego Śląska przyciąga także przedsiębiorstwa z całego świata, które tu lokują swoje biura, laboratoria, centra rozliczeniowe.

Konsulaty generalne

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec

Konsul Generalny: Hans Jőrg Neumann

Podwale 76, 50-449 Wrocław
tel. 71 377 27 00
e-mail.: info@breslau.diplo.de
www. https://polen.diplo.de

Wicekonsul Węgier we Wrocławiu

Wicekonsul: Sandor Nedeczky
Biurowiec Save The World, ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław
tel. +48 511 468 584
e-mail.: consulat.wro@mfa.gov.hu, SNedeczky@mfa.gov.hu

Konsulaty honorowe

Konsul Honorowy Austrii

Edward Wąsiewicz

ul. Skwierzyńska 21/10, 53-521 Wrocław
tel. +48 71 361 75 60
e-mail.: sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl

Konsul Honorowy Republiki Bułgarii

Jan Chorostkowski
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 50-082 Wrocław
tel. 71 783 39 28, 71 346 01 36
e-mail: sekretariat@konsulat-bulgarii.pl

Konsul Honorowy Republiki Czeskiej

Arkadiusz Ignasiak
ul. Szkocka 5/2, 54-402 Wrocław
tel. 71 350 97 00
e-mail: wroclaw@honorary.mzv.cz, aignasiak@kancelariaignasiak.pl

Konsul Honorowy Republiki Chile

Zbigniew Sebastian
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. 71 372 44 91
e-mail: konsulatchile@dig.wroc.pl

Konsul Honorowy Królestwa Danii

Maria Keller
ul. Świdnicka 36/15, 50-068 Wrocław
tel. 71 372 39 50, 71 372 39 50
e-mail.: consul@keller.pl, adwokat@keller.pl

Konsul Honorowy Gruzji

Wojciech Wróbel
Rynek 5, III p., 50-106 Wrocław
tel. 71 725 58 85, 692 441 890
e-miał.: wojciech.wrobel@wrobel.mercedes-benz.pl

Honorowy Konsulat Estonii

Waldemar Siemiński
ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
tel. 48 71 757 55 54
e-mail.: office@consulate.wroc.pl

Konsul Honorowy Republiki Francuskiej

Richard Kepinski
Rynek 58/300, 50-116 Wrocław
tel. 515 155 538
e-mail: consul.wroclaw@gmail.com, richard.kepinski@gmail.com

Konsul Honorowy Republiki Finlandii

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka
ul. Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław
tel. 71 780 76 00
e-mail.: consulate@cww.pl

Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii

Jesús García-Nieto Moreno
ul. Rydygiera 2a, 50-249 Wrocław
tel. 669 505 300
e-mail: konsulat@fira.pm

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Johri Kartikey
ul. Kuźnicza 11-13, 50-138 Wrocław
tel. 502 411 355
e-mail: office@consulateindia.pl

Johri Kartikey

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Jerzy Bar

Rynek 56/57, 50-116 Wrocław
godziny pracy 9-17, pn-pt;
tel. 71 392 56 99, 530 525 174
e-mail: office@konsul-kazachstan.pl

Konsul Honorowy Republiki Korei

Tomasz Szpikowski
ul. Leona Petrażyckiego 57, 52-434 Wrocław
tel. 71 738 39 72

Konsul Honorowy Republiki Litewskiej

Tomasz Artur Kosoń
ul. Powstańców Śląskich 1/114, 53-332 Wrocław
tel. 71 360 24 00/10
e-mail t.koson@lithuaniaconsulatepoland.pl, t.koson@conselion.pl

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsul: Krzysztof Bramorski
ul. 32, 50-130 Wrocław
tel. 71 346 70 87
e-mail: luxemburg@konsulat.wroclaw.pl

Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej

Martin Kaczmarski
ul. Danuty Śledzikówny 12, 51-214 Wrocław
tel. 71 773 74 64
e-mail: konsulat@lotwy.wroclaw.pl

Konsul Honorowa Republiki Malty

Krystyna Mikulanka
ul. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław
tel. 71 358 04 01, 661 378 230
e-mail. mikulanka.consul@op.pl, maltaconsul.wroclaw@gov.mt, sekretariat@minska38.pl

Konsul Honorowy Meksyku

Bogdan Spiż

Przejście Garncarskie 12, 50-106 Wrocław
tel. 71 344 77 21
e-mail.: wroclaw@spiz.pl

Konsul Honorowy Królestwa Norwegii

Bartosz Masternak
Pasaż Pod Błękitnym Słońcem, Rynek 7, 50-106 Wrocław
tel. 601 701 158, 536 409 409
e-mail: consulate@norway.wroc.pl, consul.norway.wroclaw@gmail.com

Konsul Honorowy Republiki Słowackiej

Maciej Piotr Kaczmarski
ul. Danuty Śledzikówny 12, 51-214 Wrocław
tel. 71 785 03 69
e-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl

Konsul Honorowa Królestwa Szwecji

Małgorzata Ryniak
ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław
tel. 71 302 13 00
e-mail.: adm.swecons.wro@volvo.com, administration.swecons.wro@volvo.com

Konsul Honorowy Republiki Turcji

Wojciech Kamiński
Plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław
Tel. +48 607 11 22 44
e-mail: biuro@konsulturcji.wroclaw.pl

Konsul Honorowy Ukrainy

Grzegorz Dzik
ul. Jedności Narodowej 89, 50-262 Wrocław
tel. 71 788 44 50
e-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Konsul Honorowa Republiki Włoskiej

Monika Przemysława Kwiatosz
Plac Kościuszki 10/1, 50-028 Wrocław
tel. 71 343 71 97
e-miał: consolatoitaliano.wro@gmail.com