Zoo Wrocław

ZOO Wrocław to największy ogród zoologiczny w Polsce. Żyje tu ponad 12 tysięcy zwierząt reprezentujących 1100 gatunków. Sprawdź godziny otwarcia, ceny biletów.

Wizyta w ZOO Wrocław to obowiązkowy punkt pobytu we Wrocławiu, o każdej porze roku.

Na spacer po ZOO Wrocław należy zaplanować co najmniej trzy-cztery godziny. W tym czasie mamy szansę poznać oryginalne zwierzęta ze wszystkich kontynentów. W tym tak rzadkie jak myszojelenie, czyli kanczyle filipińskie, okapi, manaty, bantengi, koziorożce syberyjskie, dzioborożce palawańskie, tygrysy sumatrzański, pantery mgliste i śnieżne, nosorożce indyjskie, żółwie birmańskie, czy kaczorki celebeskie.

Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem. ZOO Wrocław prowadzi hodowle zachowawcze i wspiera projekty ochrony gatunkowej na pięciu kontynentach poprzez Fundację ZOO Wrocław – DODO.

Zoo Wrocław bilety

Ogród zoologiczny we Wrocławiu prowadzi sprzedaż biletów w kasach, automatach biletowych oraz online.

Jak i gdzie kupić bilet do ZOO we Wrocławiu?

 • W kasach zoo Wrocław można kupić każdy rodzaj biletu: bilety indywidualne i grupowe, imienne karty roczne i oferty specjalne ZOO Wrocław. Bilety w kasach zoo można kupić tylko w dniu zwiedzania. Płatność gotówką lub kartą (oprócz American Express);

 • W automatach biletowych w dniu zwiedzania. Płatność kartą (oprócz American Express);

 • Drogą elektroniczną. Po opłaceniu zamówienia, bilety są przesyłane jako PDF na podany adres e-mail. Online można kupić bilety indywidualne: normalne, ulgowe i studenckie. Pozwala to uniknąć stania w kolejce do kasy.

Ceny biletów do ZOO we Wrocławiu

Bilety do Zoo i Afrykarium we Wrocławiu  Ceny biletów Zoo na ratunek    Bilety standardowe do Zoo Wrocław      Ceny dla posiadaczy kart Nasz Wrocław, Wrocławska Karta Seniora    
DZIECI 0-3 do odebrania w kasach Zoo lub POK w dniu zwiedzania kupon kontrolny kupon kontrolny kupon kontrolny
SENIORZY - 75+ do odebrania w kasach Zoo lub POK w dniu zwiedzania, z dowodem osobistym  kupon kontrolny kupon kontrolny kupon kontrolny
NORMALNY  56 PLN 55 PLN 30 PLN z kartą NW
ULGOWY - dzieci i uczniowie od 3 do 21 r.ż., emeryci, renciści, os. niepełnosprawne, posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora 46 PLN 45 PLN  20 PLN z kartą NW
STUDENCKI do 26 r.ż. 46 PLN 45 PLN  ---
RODZINNY - 2 dorosłych i max. 3 dzieci 175 PLN 170 PLN 120 PLN z kartą NW
class="subHeader" IMIENNE KARTY ROCZNE (do wyrobienia w POK)
NORMALNA 121 PLN 120 PLN 108 PLN z kartą NW
ULGOWA 81 PLN 80 PLN 71 PLN z kartą NW
DUPLIKAT karty rocznej --- 40 PLN ---
BILETY DLA GRUP
NORMALNY GRUPOWY min. 15 osób 45 PLN/os.
ULGOWY GRUPOWY 35 PLN/os.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE w języku polskim 10 PLN/os.
OFERTY SPECJALNE
RODZINNY PLUS z Wrocławską Kartą Rodzina Plus - 2 dorosłych + dzieci 125 PLN  --- 120 PLN
RODZINNY PONIEDZIAŁEK (poniedziałki - dni robocze tj. poza dniami ustawowo wolnymi) - 2 dorosłych i max. 3 dzieci 145 PLN 140 PLN ---
STUDENCKA ŚRODA (środa - dni robocze tj. poza dniami ustawowo wolnymi)  36 PLN 35 PLN  ---
CZWARTEK (czwartki - dni robocze tj. poza dniami ustawowo wolnymi) - emeryci, renciści, os. niepełnosprawne 26 PLN 25 PLN 10 PLN z Wrocławską Kartą Seniora
RODZINNY ZOO + HYDROPOLIS - 2 dorosłych + max. 3 dzieci. Jednorazowe wejście i całodzienny pobyt w Zoo i Hydropolis. Ważny 30 dni od daty zakupu. --- 199 PLN ---

Sprawdź, komu przysługują bilety ulgowe i specjalne

Bilet darmowy przysługuje:

Dzieciom do 3 urodzin oraz osobom, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty) - wstęp na podstawie kuponu kontrolnego - do odebrania w KASACH lub POK w dniu zwiedzania

Bilet ulgowy jednorazowy przysługuje:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz średnich do ukończenia 21. roku życia

 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności

 • emerytom i rencistom

 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej 

 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby (są to dzieci do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat

 • posiadaczowi Wrocławskiej Karty Seniora

 •  warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

Ulgowa karta roczna przysługuje:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do 7 lat

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia

 • dzieciom oraz młodzieży od 7 do 18 lat, nieobjętym obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności

 • emerytom i rencistom

 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej

 • studentom do ukończenia 26. roku życia (karta traci ważność w dniu 26. urodzin bez względu na datę zakupu)

 •  warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie ważnej legitymacji, a w przypadku emerytów i rencistów dodatkowo dowodu osobistego lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

Bilet rodzinny jednorazowy przysługuje:

Do skorzystania z biletu rodzinnego uprawnione są dwie osoby dorosłe wraz z maksymalnie trójką podopiecznych (dzieci, młodzież szkolna oraz osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średnich  do ukończenia 21 roku życia jak i  osoby studiujące do ukończenia 26 roku życia pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest rodzicem studenta - podopiecznego). Warunkiem skorzystania z biletu w przypadku uczniów i studentów jest okazanie ważnej legitymacji. 

Bilet Rodzina Plus jednorazowy:

W każdy dzień tygodnia rodziny posiadające kartę wrocławskiego programu „Rodzina Plus” mają prawo do zakupu biletu rodzinnego Rodzina PLUS, niezależnie od liczby posiadanych dzieci po przedstawieniu ważnych kart „Rodzina Plus” wszystkich obecnych osób, wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość członków rodziny.

Bilet studencki jednorazowy przysługuje:

Studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

Bilet czwartek jednorazowy przysługuje:

Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym. Do zakupu tego biletu jest też uprawniony opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki, czyli dziecku do ukończenia 16 r.ż. niezależnie od stopnia niepełnosprawności lub osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat.

W przypadku emerytów i rencistów warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego  jest okazanie ważnej legitymacji emeryta bądź rencisty i dodatkowo dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z biletu promocyjnego  jest okazanie ważnej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dowodu osobistego.

Bilety ulgowe grupowe jednorazowe:

Przysługują grupom liczącym 10 lub więcej osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego. 

Na każde 10 zakupionych biletów  przysługuje  1 kupon kontrolny (jedenasty). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy. 

Na przykład: w przypadku grupy liczącej 33 osoby - 30 podopiecznych i 3 opiekunów, 3 opiekunów wejdzie na trzy kupony kontrolne, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca itp.) ma prawo do zakupu odpowiedniego biletu grupowego. Opiekun (pilot, kierowca itp) korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

Bilety normalne grupowe jednorazowe:

Przysługują grupom liczącym 15 lub więcej osób. Na pierwsze 15 zakupionych biletów  przysługuje  1 kupon kontrolny (szesnasty). Przewodnik jest traktowany jak opiekun grupy, każda kolejna osoba (opiekun, pilot, kierowca) ma prawo do zakupu biletu w cenie biletu grupowego. Opiekun (pilot, kierowca itp) korzystający z kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat. 

Grupy mieszane:

Grupa może składać się z osób którym przysługują bilety normalne i osób, którym przysługują bilety ulgowe. Musi liczyć min.15 osób. Na pierwsze  15 zakupionych biletów, grupie przysługuje 1  kupon kontrolny (szesnasty). Jeżeli jednak liczba osób uprawnionych do skorzystania z biletu grupowego ulgowego w grupie mieszanej jest większa niż 10, na każde 10 osób, które są uprawnione do korzystania z biletu grupowego ulgowego jeden opiekun  uprawniony jest do skorzystania z kuponu kontrolnego. Opiekun (pilot, kierowca itp) korzystający z  kuponu kontrolnego musi mieć ukończone 18 lat.

Bilet Rodzinny Zoo + Hydropolis:

Do skorzystania z biletu uprawnione są 2 osoby dorosłe wraz z maksymalnie 3 podopiecznych, przy czym przez podopiecznych rozumie się dzieci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, do ukończenia przez nich 21 roku życia, jak również osoby studiujące do ukończenia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z opiekunów jest opiekunem prawnym studenta-podopiecznego.

Bilet upoważnia do jednorazowego, wspólnego wejścia  i całodziennego pobytu w ZOO oraz wspólnego, jednorazowego wejścia i całodziennego pobytu w Hydropolis w terminie 30 dni od daty zakupu biletu. Wejście jest możliwe w godzinach otwarcia obiektów.

Zajęcia edukacyjne:

Obejmują tylko zajęcia edukacyjne (do 60 minut), należy doliczyć koszt wejścia na teren zoo. Przed lub po zajęciach grupa może zwiedzać ogród zoologiczny bez ograniczeń czasowych – do zamknięcia.

Zniżki na zakup kart rocznych i biletów  do Zoo Wrocław z aplikacją NASZ WROCŁAW:

Zniżki nie łączą się z innymi ofertami specjalnymi i są udzielane od ceny regularnej biletu brutto, a nie obniżonej bądź promocyjnej. Uprawnienie do zniżki przysługuje wyłącznie przy zakupie w kasach (bilety) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (karty roczne). 

Zniżki Nasz Wrocław nie obejmują voucherów ani zakupów dokonywanych on-line. W przypadku kart rocznych zniżka przysługuje jedynie Użytkownikowi. W przypadku biletów indywidualnych jeden Użytkownik karty (osoba dorosła) może kupić dodatkowo do 5 biletów ulgowych (dla dzieci do 18 roku życia). 

W celu skorzystania z kuponu NASZ WROCŁAW 365 należy udać się do kasy z aplikacją i dokumentem z numerem PESEL. Nie prowadzimy rezerwacji biletów.

Inne zasady dotyczące biletów i zwiedzania:

 • Do ZOO Wrocław można wejść tylko w godzinach funkcjonowania kas. Dotyczy to zarówno posiadaczy biletów jednorazowych, jak i kart rocznych.

 • ZOO Wrocław nie prowadzi rezerwacji biletów.

 • ZOO Wrocław nie odpowiada za nieprawidłowo podane godziny otwarcia na innych stronach.

 • Brama Japońska - wejście do ZOO Wrocław od strony Odry na tyłach ogrodu - jest otwarta tylko w soboty i niedziele.

 • Czynna jest wypożyczalnia wózków-wagonów dla dzieci.

 • ZOO można opuścić korzystając z wyjść: przy Bramie Głównej, przy portierni, przy wybiegu tygrysów.

 • Na terenie Afrykarium, w sezonie jesienno-zimowym działa nieobowiązkowa szatnia (z powodu pandemii nieczynna do odwołania). Obowiązuje opłata: 1 zł za sztukę odzieży. Szatnia przechowuje tylko odzież wierzchnią. Inne rzeczy: torebki, plecaki czy walizki nie są przyjmowane.

 • Na teren ZOO Wrocław nie wolno wprowadzać, wnosić i wwozić żadnych zwierząt.

 • Na teren ZOO Wrocław nie można wprowadzać rowerów, ani jeździć na rowerach, wrotkach, hulajnogach, łyżworolkach itp. Pojazdy te należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych. Za pozostawione sprzęty ZOO Wrocław nie bierze odpowiedzialności.

ZOO Wrocław: godziny otwarcia

ZOO Wrocław jest czynne we wszystkie dni tygodnia, także we wszystkie święta państwowe i kościelne. ZOO można zwiedzać jeszcze przez godzinę po zamknięciu kas biletowych.

KWIECIEŃ - WRZESIEŃ 2021  KASY, WEJŚCIE    TEREN ZOO   AFRYKARIUM    PAWILON  
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

 9:00 - 17:00 

9:00 - 18:00
            PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA    

 9:00 - 18:00 

9:00 - 19:00

Zoo Wrocław: trasa dojazdu

Ogród zoologiczny znajduje się na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 1-5, w dzielnicy Śródmieście, na osiedlu Dąbie. 

Jak dojechać do ZOO Wrocław?

Do wrocławskiego ZOO można dojechać komunikacją miejską:

 • tramwaje linii nr 1, 2, 4, 10 i 16 do przystanku Hala Stulecia lub ZOO

 • autobus nr 115, 145 i 146 do przystanku Hala Stulecia

Dojazd z dworca PKP Wrocław Główny do ZOO Wrocław 

Z dworca PKP Wrocław Główny do ZOO można dojechać komunikacją miejską:

 • przejść na ul. Peronową i wsiąść do autobusu 145 lub 146 (do przystanku Hala Stulecia)

 • lub przejść na przystanek na ul. Piłsudskiego i  wsiąść do tramwaju  2, do przystanku Hala Stulecia lub Zoo

Bilety MPK Wrocław na tramwaj lub autobus można kupić w automatach na przystankach (płatność gotówką lub kartą) lub w tramwaju / autobusie (płatność zbliżeniowa kartą, bilet jest kodowany na karcie płatniczej - nie drukuje się z kasownika).

Dojazd z lotniska do ZOO Wrocław 

Z lotniska we Wrocławiu do zoo można dojechać taksówką lub komunikacją miejską: 

 • Autobusem nr 106 z lotniska Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika (ul. Graniczna 190) do przystanku przy ul. Dworcowej, vis a vis Dworca PKP Wrocław Główny (Piłsudskiego 105),

 • przejść na ul. Peronową i wsiąść do autobusu nr 145 lub 146 (do przystanku Hala Stulecia)

 • lub przejść na przystanek na ul. Piłsudskiego i wsiąść do tramwaju nr 2, do przystanku Hala Stulecia lub Zoo.

Sprawdź rozkład jazdy MPK Wrocław

Parkingi przy ZOO Wrocław - gdzie zaparkować samochodem

Zoo we Wrocławiu jest przy drodze E455, bocznej E98, czyli ul. Zygmunta Wróblewskiego. Zmotoryzowani zaparkują na płatnym parkingu przy Hali Stulecia, wjeżdżając od ul. Kopernika.

W sąsiedztwie ZOO Wrocław znajduje się całodobowy, płatny parking podziemny na ponad 800 miejsc, w tym 20 miejsc dla autokarów. Z parkingu do ZOO dojść można kładką nad ul. Wróblewskiego. Parking znajduje się przy Hali Stulecia (wjazd od ul. Kopernika).

Więcej szczegółów na stronie: www.parkinghalastulecia.pl

W pobliżu ZOO Wrocław są także parkingi przy ul. Mickiewicza 35, ul. Wróblewskiego 9 (płatny), ul. Parkowej/Dicksteina. Miejsc postojowych warto szukać także wzdłuż ul. Parkowej, ul. Bartla, ul. Pasteura.

MAPA PARKINGÓW W POBLIŻU ZOO

Parkingi dla autokarów przy Zoo Wrocław

Parking przy Hali Stulecia ma miejsca dla 20 autobusów. Autobusem można zatrzymać się także na parkingu przy ul. Wróblewskiego 9. Oba parkingi są płatne.

Sześć miejsc postojowych dla autokarów jest na bezpłatnym parkingu przy ul. Mickiewicza 35.

Plan Zoo Wrocław: mapa

Wrocławskie ZOO zajmuje około 33 hektary. Żyje tu około 12 tysięcy zwierząt, ponad 1100 gatunków. Dlatego na wizytę w ZOO Wrocław trzeba zarezerwować co najmniej 3-4 godziny. Zwiedzanie samego Afrykarium trwa prawie dwie godziny.

Atrakcje ZOO Wrocław

 • Afrykarium jest najsłynniejszą atrakcją ZOO Wrocław. To kompleks 21 basenów, w których żyje około sześciu tysięcy ryb oraz płazy, gady i ssaki. To pierwsze na świecie oceanarium prezentujące faunę jednego kontynentu - Afryki. Ścieżka zwiedzania prowadzi przez sześć regionów: Morze Czerwone, Afrykę Wschodnią, Kanał Mozambicki, Wybrzeże Szkieletów, Bagno Okavango i Dżunglę Kongo. Wizyta w Afrykarium to okazja na dwugodzinna podróż przez Afrykę, podczas której można stanąć dosłownie oko w oko z żółwiem pustynnym, rybami rafy koralowej, rekinami, pingwinami przylądkowymi, hipopotamami, krokodylami nilowymi, toko nosatym i wieloma innymi, egzotycznymi zwierzętami. Ryby i pływające zwierzęta od widzów oddziela tylko szyba akwarium. Jeszcze większe wrażenie robi przejście szklanym tunelem i obserwacja przepływających nad głową ryb;

 • Pawilon Terrarium, gdzie mieszka największa liczba gatunków gadów i płazów w Europie;

 • Odrarium, w którym prezentowana jest fauna i flora rzeki Odry, która płynie tuż obok zoo. W czterech zbiornikach – Odry Górnej, Środkowej, Dolnej i Starorzecza, można podziwiać ponad 60 gatunków ryb i roślin;

 • Terytorium Panter to unikatowy na skalę Europy kompleks przeznaczony do hodowli zachowawczej dwóch zagrożonych gatunków dzikich kotów pochodzących z Azji – panter śnieżnych i panter mglistych. Z myślą o zwiedzających  powstała bogata i bardzo ciekawa oprawa edukacyjna z chatą sumatrzańską i tybetańską;

 • Wilcza Ostoja to wybieg, który wiernie oddaje warunki życia wilków, a ścieżka zwiedzania jest praktycznie wtopiona w otoczenie. Dodatkową atrakcją jest tu multimedialna oprawa punktu obserwacyjnego.

 • Ptaszarnia to jeden z najstarszych i najpiękniejszych budynków na terenie ogrodu. W pawilonie można od dziś obserwować rzadkie i zagrożone ptaki z Azji Południowo Wschodniej, Ameryki Południowej oraz Nowej Gwinei. Mieszkają tu: ara szafirowa, papużka ostrosterna, szpak balijski, amazonka pąsowa, czy sójkowiec białoczuby oraz inne rzadkimi gatunkami z Afryki, Ameryki Południowej i Nowej Gwinei.

 • Ranczo i Dziedziniec Zwierzęcy powstały z myślą o najmłodszych zwiedzających. Te otwarte pawilony dają rzadką możliwość dotknięcia zwierząt gospodarskich, poznania ich roli w życiu człowieka. Niewątpliwą atrakcją są przejażdżki na kucach szetlandzkich.

Zaplanuj zwiedzanie ZOO Wrocław

Aplikacja: ZOO Wrocław Mapa to narzędzie pozwalające odnaleźć 50 najpopularniejszych gatunków zwierząt mieszkających we wrocławskim ZOO. 

Umożliwia również skorzystanie z gotowej trasy zwiedzania. Pracownicy działu edukacji przygotowali takich tras cztery – od krótkiej, dwugodzinnej „zimowej”, po trasę dla wytrwałych miłośników ZOO, na cały dzień.

Bardzo praktyczną funkcjonalnością jest możliwość dowolnej modyfikacji tras zwiedzania, bazując na liście gatunków zwierząt mieszkających w ZOO. W takim przypadku program ułoży najbardziej optymalną trasę wycieczki i pokieruje zwiedzającego tak, by nie ominął żadnego zaznaczonego wcześniej zwierzęcia.

Jedną z największych atrakcji ZOO jest możliwość obserwowania pokazowych karmień połączonych często z treningiem medycznym. W aplikacji mobilnej znajduje się więc zestawienie pór karmienia poszczególnych zwierząt. Specjalny alert przypomina o zbliżającej się atrakcji, biorąc pod uwagę naszą odległość od miejsca karmienia.

Na mobilnej mapie ZOO użytkownicy znajdą również sześć punktów oznaczonych ikoną aparatu. Po dotarciu do określonych lokalizacji, aplikacja umożliwia wykonanie wirtualnej pocztówki, udostępnienie jej w mediach społecznościowych lub przesłanie znajomym.

ZOO Wrocław Mapa pomoże także znaleźć najbliższe wyjście, toaletę czy restaurację, co znacznie ułatwi poruszanie się po terenie ogrodu – zwłaszcza rodzicom z dziećmi.

Aplikację mobilną można pobrać bezpłatnie, dla poszczególnych systemów, ze stron:

Aktualna wersja aplikacji jest odświeżeniem narzędzia, które powstało z początkiem listopada 2014 r. Ci, którzy korzystali z poprzedniej wersji programu nie muszą się martwić – pobrana przez nich aplikacja sama się zaktualizuje. Tym, którzy jeszcze nie zdążyli jej pobrać, polecamy pobranie nowej wersji. Ściągniecie aplikacji jest darmowe.

Mapa papierowa

W Punkcie Obsługi Klienta oraz w automatach na terenie zoo można kupić papierową wersję mapy zoo, która nie tylko pomoże poruszać się po ogrodzie, ale jest też pamiątką.

Można również pobrać poniższy plik: MAPA 

Karmienie zwierząt we wrocławskim zoo

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, pokazy karmienia zwierząt są czasowo wstrzymane.

Historia zoo we Wrocławiu

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu otwarto w 1986 roku. Inicjatorem jego budowy był ówczesny nadburmistrz miasta dr Julius Elwanger. Zoo powstało w peryferyjnej dzielnicy miasta, w sąsiedztwie toru wyścigów konnych (dzisiaj w jego miejscu stoi Hala Stulecia). Pierwszym dyrektorem zoo był przyrodnik dr Franz Schlegel.

Zoo miało powierzchnię kilkunastu hektarów, na których żyło 189 zwierząt, w tym daniele, lamy, wielbłądy, niedźwiedzie, wilki i jedna zebra. Większość z nich to były dary od mieszkańców miasta. Początkowo mieszkały w szopkach, stajniach, a nawet wozach cyrkowych. Jednak placówka dynamicznie się rozrastała. W 1875 roku zwierząt było już 800, a najbardziej oryginalnym nabytkiem był słoń indyjski.

Na terenie ogrodu zoologicznego organizowano także pokazy życia egzotycznych plemion, m.in. beduinów z północnej Afryki, którzy rozbijali tu swoje obozowiska. Ich wizyty przyciągały do zoo tysiące widzów.

Kolejny dyrektor zoo we Wrocławiu – Hermann Stechmann, doprowadził do rozbudowy placówki. Wybudował wybiegi dla słoni, hipopotamów i nosorożców oraz ptaszarnię. Na przełomie XIX i XX wieku w zoo żyło już 1600 zwierząt.

Kryzys gospodarczy po I wojnie doprowadził do zamknięcia ogrodu zoologicznego. Miasta nie było stać na jego utrzymanie. W roku 1921 z powodu niedożywienia padło 95 procent zwierząt, pozostałe sprzedano innym niemieckim placówkom. W tym czasie teren ogrodu funkcjonował jako park. W 1927 r. zoo ponownie otwarto i powiększono o trzy hektary. Prezentowano w nim 1850 okazów, przedstawicieli 480 gatunków.

Dekada 1935 – 1945 to okres rozwoju infrastruktury instytucji. Rozbudowano wybiegi antylop, żyraf i zebr, powstały baseny dla fok i lwów morskich oraz skalny wybieg dla pawianów i nowy wybieg niedźwiedzi.

Jednak ustanowienie Breslau twierdzą doprowadziło do poważnych zniszczeń na terenie ogrodu. Z głodu i w wyniku braku opieki zmarło 85 procent zwierząt. W marcu 1945 roku zastrzelono drapieżniki i słonie, które w razie ucieczki mogły być groźne dla zwierząt. Udało się ocalić około 300 okazów, w podwrocławskich miejscowościach końca wojny doczekali hipopotam Lorbas i lew Astor.

Kolejne otwarcie zbiegło się z Wystawą Ziem Odzyskanych zorganizowaną w 1948 roku. Do Wrocławia wróciła część zwierząt wywiezionych po wojnie do ogrodów zoologicznych w Poznaniu i Krakowie. W zoo można było zobaczyć 150 zwierząt, 60 gatunków.

W latach 50. dzięki staraniom dyrektora Karola Łukaszewicza powierzchnia ogrodu powiększyła się o 12 hektarów – do 26 hektarów. W kolekcji znalazły się pierwsze w Polsce orangutany, żyrafy i nosorożce. Wizyty w zoo stały się bardzo popularne – wrocławską placówkę odwiedziło w ciągu roku 300 tysięcy osób.

W 1965 roku rozpoczęła się era Hanny i Antoniego Gucwińskich, którzy zdobyli ogromną popularność dzięki telewizyjnym opowieściom w cyklu „Z kamerą wśród zwierząt”. Program był emitowany od 1971 roku, aż do roku 2002.

Rozwijała się infrastruktura: powstał nowy wybieg dla tygrysów, wybudowano zagrodę ze zwierzętami hodowlanymi, która do dzisiaj jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji zoo we Wrocławiu. Ogród znowu się rozrósł, w 1971 r. miał 30 hektarów (dzisiaj ma 33 hektary). W 1995 r. żyło w nim 5300 zwierząt z 680 gatunków.

Nowy etap w rozwoju zoo stanowi dyrekcja Radosława Ratajszczaka, od 2007 roku. Rozwinął on ideę funkcjonowania ogrodu zoologicznego. Dzisiaj to nie tylko placówka, której celem jest rozrywka i popularyzacja wiedzy o zwierzętach, ale także instytucja zaangażowana w ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem, m.in. okapi, których jedyne w Polsce okazy są właśnie we Wrocławiu.

W 2014 roku otwarto Afrykarium – wyjątkowy w skali europejskiej kompleks 21 basenów, w których żyją ryby, gady, ptaki i ssaki z rejonu Afryki. Rok wcześniej gotowe było Odrarium z prezentacją flory i fauny Odry. Poza tym wybudowano nowe wybiegi dla rysi, wilków, niedźwiedzi, powstało fokarium i wyspa lemurów oraz motylarnia. Gruntowne remonty przeszły inne części ogrodu zoologicznego.

Inwestycje i nowe pomysły na zoo przyciągają widzów – w 2018 roku wrocławski ogród zoologiczny odwiedziło 1,6 mln osób.

Kontakt z Zoo Wrocław

Spółka: Zoo Wrocław sp. z o.o.

Data otwarcia: 10.07.1865

Powierzchnia / wielkość: 33 hektary

Dyrektor zoo we Wrocławiu: Radosław Ratajszczak

Zoo Wrocław adres: ul. Wróblewskiego 1-5

Galeria

Powiązane wydarzenia

Więcej miejsc